Wenfeng 8000 air separation compressor

Single equipment

Wenfeng 8000 air separation compressor

40000 Internal Compression Air Separation Expander

Single equipment

40000 Internal Compression Air Separation Expander

35000 Internal Compression Air Separation Expander

Single equipment

35000 Internal Compression Air Separation Expander

Turboexpander

Single equipment

Turboexpander

Qingdao Huanengda 900 High Purity Nitrogen

Complete set of air separation

Qingdao Huanengda 900 High Purity Nitrogen

Tangshan Guoyi 12000 Air Separation

Complete set of air separation

Tangshan Guoyi 12000 Air Separation

oxygen plant

Complete set of air separation

oxygen plant

Vietnam SSC Steel 2000

Complete set of air separation

Vietnam SSC Steel 2000

Qingdao Huanengda 3000 High Purity Nitrogen

Complete set of air separation

Qingdao Huanengda 3000 High Purity Nitrogen

Jilin Xinda 8000

Complete set of air separation

Jilin Xinda 8000

Jilin Xinda 12000 Air Separation

Complete set of air separation

Jilin Xinda 12000 Air Separation

Jilin Xinda 15000

Complete set of air separation

Jilin Xinda 15000